Inschrijven TKD examen

Het inschrijven voor de Taekwondo examens is nu mogelijk. Klik op deze link en je kan je inschrijven. Schrijf je in voor maandag  02 juli 12.00 uur.

Examendatum
Het examen is op vrijdag 6 juli.

Starttijd
Jeugd:
16.45 uur Zaal open
17.00 uur Start examen (Let op; is dus niet gelijk aan de reguliere lestijd)

Volwassenen:
18.45 uur Zaal open
19.00 uur Start examen

De examentijden kunnen nog wijzigen. Dit zijn voor nu richttijden. De exacte tijden zullen nog bekend gemaakt worden.

Examenlocatie
Het examen zal in de normale sportzaal plaats vinden.

Kosten
Vanwege het aantal plankjes dat per graad oploopt, hebben we een verdeling moeten maken van de examenkosten.

Doe je examen tot en met de blauwe band, dan betaal je €15,00.
Doe je examen voor rode slip, rode band of zwart slip, dan betaal je €20,00.

Deze kosten moeten voor het examen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de stichting NL70 RABO 0132 1355 90 o.v.v. Examen “naam kandidaat”.

Taekwondo paspoort
Neem je taekwondo paspoort mee. Bij slagen naar de volgende graad, tekenen we deze gelijk af op de juiste graad.

Exameneisen
Kijk hier voor de exameneisen van de examens en de theorie:

Hier vind je de examen eisen per graad en hier vind je de theorie.

Let op: Als je opgaat voor bijvoorbeeld gele slip, moet je de theorie leren tot en met gele band.