Enoch Martial ArtsTaekwondo, Hanmudo en Kyusho Jitsu in Bunnik en Odijk

Theorie

Zowel voor de clubexamens van EMA als voor het zwarte band examen worden er theorie vragen gesteld. Hieronder vind je alle documenten die je nodig hebt.

Voor gele band tot en met rode band de theorie nodig voor de examens bij EMA.

Voor het examen voor zwarte slip moet je de volledige theorie kennen voor danexamens.

Theorie voor de examens bij Enoch Martial Arts
Volledige theorie voor danexamens
Taekwondo Theorie Tester

Alvast wat basis theorie.

Het tellen in het Koreaans en Chinees

Getal Koreaans Chinees
Eén Hana Il
Twee Tul I
Drie Set Sam
Vier Net Sa
Vijf Tasot O
Zes Yasot Yuk
Zeven Ilgop Chil
Acht Yodol Pal
Negen Ahop Kue
Tien Yul Sip

Enkele
Traptechnieken (Chagi):

Nederlands Koreaans
Voorwaartse Trap Ap Chagi
Rondwaartse Trap Dolleyo Chagi
Zijwaartse Trap Yeop Chagi
Achterwaartse Trap Dwit Chagi
Haaktrap Bandae Dolleyo Chagi
Omgekeerde haaktrap Momdolleyo Bandae Dolleyo Chagi
Gesprongen Voorwaartse Trap Twieo Ap Chagi
Gesprongen Rondwaartse Trap Twieo Dolleyo Chagi
Gesprongen Zijwaartse Trap Twieo Yeop Chagi
Gesprongen Achterwaartse Trap Twieo Dwit Chagi

Standen (Seogi):

Nederlands Koreaans
Gesloten Stand Moa Seogi
Parallel Stand Naranhi Seogi
Loop Stand Ap Seogi
Lange Stand Ap Koobi Seogi
Achterwaartse Stand Dwit Koobi Seogi
Paardrijder Stand Joochoom Soegi
Kat Stand Beom Seogi
Kraanvogel Stand Haktari Seogi
Kruis Stand Koa Seogi

Afweren (Makki):