Leraren EMA

Het lerarenteam van Enoch Martial Arts voor de verschillende sporten bestaat uit de volgende personen.

Taekwondo

De Taekwondo trainers van EMA
v.l.n.r.: Ricky, Jules, Willem, Brian en Ashwin

Hoofdtrainer is Willem Enoch, 6de WTF, A2 stijljury lid en danexaminator bij de TBN.
Clubtrainer is Brian Vermeer, 4de WTF en A3 sparring scheidsrechter.
Trainer is Ricky van Rijn, 1ste dan WTF en A hanmadang scheidsrechter.

Assistentrainers zijn Ashwin van der Vlugt, 3de dan WTF, en Jules Bekkers, 1ste kup. Beiden assisteren bij de jeugdlessen.

Hanmudo

De Hanmudo trainers van EMA
v.l.n.r.: Willem en Ricky

Hoofdtrainer is Ricky van Rijn, 1ste dan.
Trainer is Willem Enoch, 1ste dan.

Kyusho Jitsu

De Kyusho Jitsu trainers van EMA
v.l.n.r.: Ricky en Willem

Hoofdinstructeur (i.o.) is Willem Enoch.
Trainer (i.o.) is Ricky van Rijn.