Nieuwe dangraden bij EMA

Op zaterdag 16 juni was er in sportcentrum Helsdingen in Vianen het nationale danexamen Taekwondo. Voor Enoch Martial Arts gingen Ricky en Jules op, Ricky voor de tweede dan, Jules voor de eerste dan. Zowel het eerste en tweede dan examen bestaat uit een aantal theorie vragen en 5 praktijk onderdelen, te weten: vormen, partneroefening, zelfverdediging, sparren en planken breken.  Het verschil tussen eerste dan en tweede dan is onder andere dat je voor tweede dan hogere, moeilijkere vormen moet kunnen laten zien en jezelf moet kunnen verdedigen tegen stok aanvallen. Natuurlijk moet het niveau voor tweede dan hoger zijn dan voor eerste dan.

Na een lange en intensieve voorbereiding was het dan zo ver. Het examen voor hen was begonnen. De danexamens voor tweede dan en hoger waren in de ochtend, de eerste dan examens waren in de middag. Ricky mocht als eerste starten. Onder toeziend oog van Ashwin, hun begeleider voor deze dag, begon Ricky sterk met zijn 3 vormen. Nadat iedereen op het veld van Ricky de vormen had gedaan, begonnen hij en partner Jules met de partneroefeningen en zelfverdediging tegen stokaanvallen. Vervolgens moesten ze het sparonderdeel laten zien. Na dit onderdeel kwam het laatste onderdeel, het planken breken. In 1x keer brak Ricky alle planken.

Nadat alle onderdelen door Ricky gedaan waren, was het wachten op de uitslag. Alle kandidaten moeten opstellen en als je naam genoemd wordt, ben je geslaagd. Net als met zijn eerste dan examen was dit voor Ricky erg spannend. De stapel diploma’s werd namelijk kleiner en kleiner, maar zijn naam werd maar niet genoemd. Uiteindelijk werd hij, bijna als laatste, gelukkig wel opgenoemd en daarmee was hij geslaagd voor tweede dan.

In de middag was het de beurt aan Jules, met als partner Ricky. Ook Jules begon met 3 vormen. Nadat iedereen klaar was met de vormen, moest hij de partner oefeningen en zelfverdediging tegen vastpakken laten zien. Daarna was het ook voor hem sparren en werd het examen afgesloten met het breken van 3 planken. Het examen verliep volgens de aanwezige supporters goed en dus was het na de praktijk onderdelen afwachten. Ook nu werd bij de bekendmaking de naam van Jules genoemd en is hij dus geslaagd voor eerste dan/zwarte band Taekwondo.

Jules en Ricky hebben de afgelopen maanden hard getraind en dat ze slaagden was dan ook een beloning voor hun harde werken. De examens zagen er goed uit en ze mogen trots zijn op wat ze getoond hebben. Namens iedereen van Enoch Martial Arts feliciteren wij hen met het behalen van hun (nieuwe) dangraad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *