Dim Mak

Dim Mak is de naam van een oude Chinese krijgskunst uit de 13de eeuw na Christus. De moderne versie van het Dim mak is Kyusho Jitsu. Dim Mak wordt gezien als de eigenlijke basis van het huidige Tai Chi. De Taoïstisch priester Chang San-Feng heeft erg veel invloed gehad op het ontstaan van Tai Chi.

De Dim Mak technieken werden jarenlang geheim gehouden uit angst dat het bij personen terecht zou komen die daar misbruik van zouden kunnen maken. Later werd in Japan door Hohan Soken (1889 – 1982) deze kunst weer herontdekt en er de naam Kyusho Jitsu aan gegeven wat betekent “het gevecht beëindigen in één seconde”.

Dim Mak / Kyusho Jitsu wordt op dit moment bij Enoch Martial Arts als aanvulling geboden op de sporten Hanmudo en ook Taekwondo. Er is voor nu dan ook geen vast lesuur voor Dim Mak, maar het wordt wel in de lessen, daar waar mogelijk, behandeld.