Dim Mak Europe training

Op 7 oktober hebben Ricky, Brian en Anne namens Enoch Martial Arts mee gedaan aan een Dim Mak Europe Seminar. Er is aandacht besteed aan het biomechanisch sparren en martiale Qi Qong. Bij martiale Qi Gong wordt Qi Gong toegepast binnen de krijgskunsttechnieken. Met andere woorden Qi Gong wordt gebruikt bij bestaande technieken om deze op een soepele manier uit te voeren zodat er weinig spierkracht nodig is. Hiermee wordt het effect van een techniek vergroot.

Ook is er veel aandacht besteed aan de komende kyu examens op 18 november. Er is hard getraind en veel geleerd. Vol vertrouwen wordt er naar het examen toegewerkt.

Enoch Martial Arts heeft op vrijdag 9 november nog een Kyusho Jitsu les waar ook aandacht aan de examens besteed gaat worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *