Inschrijven

Enoch Martial Arts

Als je lid wilt worden van onze school, dan vind je hier het inschrijfformulier Enoch Martial Arts. Lever het inschrijfformulier in tweevoud in bij de trainers van Enoch Martial Arts. Je mag de formulieren ook rechtstreeks aan onze penningmeester sturen:

Jenny Houtgraaf
Penningmeester EMA
Burg. van de Weijerstraat 22
3981 EK Bunnik
Email: jenny@enochmartialarts.nl

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €15,00. Als aspirant lid ontvangt u dan ons schoolembleem, welke op de rechter bovenarm gedragen dient te worden.

Taekwondo Bond Nederland

Naast het lidmaatschap bij Enoch Martial Arts schrijven wij u of uw kind ook in bij de Taekwondo Bond Nederland. Let op: Dit is een persoonlijk lidmaatschap. Dat betekent dat wij u wel inschrijven, maar niet uitschrijven. Kijk hier voor meer informatie

World Hanmudo Association

In overleg met u schrijven we u wel of niet direct in. Om een instructie boekje te ontvangen, korting te krijgen op stages en deel te mogen nemen aan het zwarte band examen, raden wij u wel aan zich in te schrijven. Klik hier voor meer informatie

Dim Mak Europe

In overleg met u schrijven we u in bij de Dim Mak Europe. Het lidmaatschap levert korting op bij stages en het recht om examens te doen, zowel voor kupgraden als de dangraden. Tevens bent u aanvullend verzekerd voor ongevallen bij stages.