Taekwondo Examens

Op dinsdag 9 en vrijdag 12 juli waren er bij Enoch Martial Arts de halfjaarlijkse Taekwondo examens. 8 jeugdigen deden examen om hun volgende graad te behalen. In totaal deden 6 leerlingen examen voor de gele slip en 2 voor de groene band.

Voordat het praktijkexamen begon, moest iedereen 10 vragen beantwoorden over Taekwondo benamingen.

Daarna begon het praktijk gedeelte van de examens. Het eerste onderdeel zijn de Taekwondo stijlvormen. Dit is een onderdeel waarin je technieken in een vaste volgorde moet laten zien en waarbij je een schijngevecht uitbeeldt. Na dit onderdeel volgen twee partner onderdelen, het zeer technische stapsparring en het onderdeel zelfverdediging.

Na deze twee onderdelen volgt het sparren tegen elkaar. Het examen wordt afgesloten met het altijd spannende breken van 10mm dikke planken.

Hierna was het de beurt aan de examencommissie om alle kandidaten te beoordelen. De examens waren van een zeer hoog niveau dus was het voor de commissie zeer eenvoudig, iedereen geslaagd. Er waren zelfs twee kandidaten zo goed, dat ze in een keer 2 graden gehaald hebben. Sverre en Fearghal zijn van witte band naar gele band gegaan.

Dit zijn de geslaagden:

Voor gele slip:
Mare, Tessa, Pinou en Ivar.

Voor gele band:
Sverre en Fearghal

Voor groene band:
Jorg en Max

Iedereen van harte gefeliciteerd met de nieuwe graden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *