Opzeggen

Mocht je je lidmaatschap bij EMA willen stop zetten, dan kan dat enkel middels een brief of e-mail. De brief kan aan de leraren gegeven worden. De e-mail dient gestuurd te worden aan info@enochmartialarts.nl.

De brief dient bij jeugdleden jonger dan 18 jaar ondertekend te zijn door 1 van de ouders/verzorgers.
De e-mail dient geschreven te zijn door 1 van de ouders/verzorgers.

Mondelinge opzeggingen worden niet als geldig gezien.

Na ontvangst van de opzegging ontvangt u van ons een bevestiging met een eventuele verrekening toegestuurd.

Let op: Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand.

Uw lidmaatschap bij de TBN dient u zelf stop te zetten. Het lidmaatschap bij de overige 2 bonden kunnen wij voor u stopzetten.