Dim Mak Europe stage

Op zondag 14 januari 2018 heeft EMA meegedaan aan een stage Kyusho Kitsu en Qi Gong van Dim Mak Europe. Met 4 personen was EMA vertegenwoordigd op deze stage, Willem, Ricky, Brian en Lysette.

Zoals gebruikelijk bestond de warming up uit het uitvoeren van Qi Gong. Na een boeiende warming up, werd er aandacht besteed aan de 6 fasen van het gevecht, waarbij de oranje band stof over de flinch reactie centraal stond. Na een korte pauze werd de groep opgedeeld, enerzijds in de basistechnieken Qi Gong en anderzijds uit technieken waarbij de voedende cyclus gebruikt werkt als basis. De Qi Gong technieken werden gedoceerd door assistent instructor Qi Gong Geert van Kollenburg. Het Kyusho gedeelte werd aangeleerd door chief instructor Louk Franken. De technieken werden behandeld aan de hand van een kata, vaste technische vorm.

De voedende cyclus is het thema voor groene band. Kyusho Jitsu kent vanuit de Oosterse filosofie verschillende elementen, te weten vuur aarde metaal water en hout. Deze kunnen vergeleken worden met de jaargetijden die in het Oosten kent, te weten zomer, nazomer, herfst, winter en lente.

Als we de 5 elementen vergelijken met de 5 jaargetijden, kunnen we de volgende vergelijking maken. Vuur staat gelijk aan zomer, de warmste jaargetijde. Dan koelt het wat af, nazomer, dat is de aarde. Na de nazomer volgt de herfst, metaal. Na de herfst volgt een periode van mindere activiteit, de winter , water. De natuur begint weer in beweging te komen en met de lente eindigt de winterperiode, waarbij de bomen, hout, gaan groeien.

Als we deze theorie gebruiken als gedachtegang, dan is elk jaargetijde van elkaar afhankelijk en voedt elke jaargetijde de volgende. Als we binnen de Kyusho Jitsu bijvoorbeeld een drukpunt aanslaan van het element vuur, zou je als opvolgend drukpunt een drukpunt kunnen aanslaan op een aardemeridiaan. Als we dit principe aanhouden worden de opvolgende elementen gevoed door de vorige. Vandaar de voedende cyclus. Dus als je een element aanslaat krijgt hij extra voeding, hij wordt geactiveerd. Het opvolgende element wordt hierdoor automatisch extra gevoed. Door het aanslaan van dit opvolgende element kun je een overvoeding creëren. Zo ontstaat er een disbalans en kan er een knock-out volgen.

Na 4 uur hard werken werd gezamenlijk afgesloten met restoring. Restoring is altijd nodig omdat de aangeslagen zenuwen dan meer tot rust kunnen komen en rustig kunnen herstellen.

Enoch Martial Arts zal vanaf 2018 elke laatste vrijdag van de maand een specifieke les Kyusho Jitsu les toevoegen aan het lesaanbod. Echter, de eerste specifieke Kyusho Jitsu les zal zijn op vrijdag 2 februari 2018. Deze les is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in Kysusho Jitsu, met of zonder martial arts achtergrond. De eerste les staat in het teken van kennismaking en introductie in het Kyusho Jitsu, waarbij we kort het onderwerp sommatie aansnijden. Vanuit de DME zullen Louk Franken en Geert van Kollenburg aanwezig zijn. Opgeven voor deze les kan via info@enochmartialarts.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *