Goed Hanmudo examen

Op dinsdag 16 april hebben twee hanmudo leden hun oranje band examen afgelegd. Onder toeziend oog van hoofdtrainer Ricky van Rijn en trainer Willem Enoch begon het examen. Arne en Jules startten met het onderdeel valbreken en gingen daarna verder met de twee series die je voor oranje band moet kennen.

Het hanmudo is een systeem dat opgebouwd is uit series van 12 technieken met elk een vast thema. Voor oranje band zijn dat 12 kledingaanvallen die je pareert met judo worpen en een serie bijzondere traptechnieken. Na deze series moesten de kandidaten ook laten zien dat ze de vorige examenstof beheersen. De examenkandidaten lieten daarom ook nog de series zien voor gele band en oranje slip.

Naast het uitvoeren van series met een partner, kent het hanmudo ook vormen. Elke serie heeft een vorm. Voor examenkandidaten betekende dit dus nog het demonstreren van 5 vormen.

Dat de heren een goede voorbereiding gehad hebben was goed te zien. Arne liet goede worpen zien en zijn eerdere series zagen er zeker krachtig uit. Daar was een goede verbetering te zien. Jules’ examen was ook goed, zijn worpen waren soepel en zijn eerdere series gingen goed.

De examencommissie was zeer tevreden en kwam tot een unaniem oordeel, beide heren geslaagd voor oranje band.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *